ONLINE CATALOGS

Latest Activity

Wednesday, December 19, 2012

The Sacred Heart College Ganshoren is a Catholic school for primary education, secondary education and adult education in Ganshoren (Belgium), near the Basilica of the Sacred Heart.

Het Heilig-Hartcollege Ganshoren is een katholieke school voor lager onderwijs, middelbaar onderwijs en volwassenenonderwijs in Ganshoren (Belgiƫ), vlak bij de Nationale Basiliek van het Heilig Hart. Het onderwijs in deze school wordt verzorgd door de vzw Sint-Goedele, die ook de inrichtende macht is van het nabijgelegen Sint-Pieterscollege in Jette. Dit college geeft TSO (handel) en BSO (kantooradministratie en gegevensbeheer) en telt circa 240 leerlingen.

Samen met veertien andere Brusselse katholieke scholen behoort ze tot de Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Gorik.

Het Heilig-Hartcollege bood jarenlang ASO aan met de richtingen economie-moderne talen, economie-wiskunde, moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde. Omdat het leerlingenaantal achteruit ging, werd enkele jaren geleden het aanbod uitgebreid met de technische en beroepsafdelingen kantoor en handel. In 2005 stopte de school volledig met het aanbieden van ASO-onderwijs. Op datzelfde ogenblik werd het Sint-Pieterscollege een school met enkel een ASO aanbod.

In februari 2007 besloot de inrichtende de school te sluiten omdat ze machteloos stond tegenover het groeiende aantal probleemjongeren in de school.

In het schooljaar 2007-2008 zal het Heilig Hart alleen nog het tweede, vierde en zesde jaar inrichten. De school is daartoe verplicht omdat volgens een Vlaams decreet de leerlingen een hele graad in dezelfde school moeten kunnen volgen. Op 30 juni 2008 gaat de school helemaal dicht. De basisschool en het volwassenenonderwijs zullen wel blijven bestaan.

No comments:

Post a Comment